Počet dní/nocí


V souladu s §852a, odst. 1, zákona č. 159/1999 Sb. a §852b, odst. 1, písmeno b), zákona č.
159/1999 Sb. zájezd vždy začíná momentem čerpání některé ze služeb uvedených ve Smlouvě o zájezdu, tzn. čerpáním dopravy ve chvíli zahájení procesu odbavení na letišti v České republice (u autobusové dopravy na místě srazu se zástupcem cestovní kanceláře), nikoli časem vstupu do hotelového pokoje, a končí po příletu z destinace, po ukončení čerpání poslední ze služeb v rámci Smlouvy o zájezdu, tedy momentem ukončení čerpání dopravy po průchodu klientů (i se zavazadly) pasovou a celní kontrolou opět na letišti (u autobusové dopravy v cílovém místě) v České republice. Termín zájezdu je tedy ve Smlouvě o zájezdu vymezen daty, mezi kterými dochází k čerpání všech služeb v rámci dané Smlouvy o zájezdu (všech služeb zahrnutých do zájezdu). Délka pobytu je určena počtem dní a počtem nocí.

Počet dní

Počet dní je stanoven v rámci mezinárodních konvencí na základě tzv. technického pobytového dne, podle kterých první den pobytu začíná hodinou srazu klienta se zástupcem cestovní kanceláře na letišti při odletu či u autobusové dopravy na místě srazu a poslední den pobytu končí příletem/příjezdem do místa příletu/příjezdu.

Počet nocí

Počet nocí je stanoven skutečným pobytem klienta v hotelu od obsazení hotelového pokoje do jeho opuštění. Všeobecně platí, že hotelové pokoje jsou klientům dány k dispozici po 12.00 hod. první den pobytu a pokoje musí být uvolněny do 12.00 hod. poslední den pobytu.

Určování počtu dní, které zájezd trvá, je třeba posuzovat tak, že první a poslední den zájezdu jsou dny určeny vesměs k přepravě a není proto možné je považovat za dny plnocenného pobytu.